• Call us Today: +84.28.7301.1522
  • Email: laud@laudanc.com
Career

WORKING AT LAUD

In LAUD, we believe that active staffs, experience managers and prestige partners are the members of LAUD JVC and contribute...
Read More
Career

Tuyển Nhân viên Hành chính nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết...
Read More