Mỗi loại dự án có một điểm đặc biệt riêng và có sự khác biệt giữa dự án công nghiệp, chung cư và thương mại.

Chúng tôi áp dụng mục tiêu và chiến lược và mỗi loại dự án để gia tăng giá trị cho dự án của bạn.

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP

Dự án công nghiệp đạt chất lượng có nghĩa là đạt hiệu quả an toàn về môi trường và hiệu quả trong hoạt động sản xuất. Chúng ta nên xem xét việc lập kế hoạch, lưu thông, kết cấu, vật liệu và LCC để đáp ứng cả về chi phí và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, vì nhận diện thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng, việc thiết kế xem xét đến việc nhận diện thương hiệu cũng quan trọng như là việc hiệu quả kinh tế và an toàn.

CHUNG CƯ

Chung cư ở Đông Nam Á như ở Việt Nam thì khác biệt vì ảnh hưởng của phong cách sống và điều kiện khí hậu so với các nước khác tỏng khu vực. Để đáp ứng với hiệu quả năng lượng và môi trường, mặt bằng chung cư, mặt bằng căn hộ, mặt cắt, facade, giải pháp thông gió và ánh sáng tự nhiên, vật liệu phải được xem xét cẩn thận và chính xác.

THƯƠNG MẠI

Dự án thương mại như là văn phòng, F&B, cửa hàng, đa công năng, và khu nghỉ dưỡng thì hoàn toàn khác biện so với dự án chung cư thể hiện qua khía cạnh công năng và thẩm mỹ. Các công trình thương mại thì thường mang tính công cộng và sự thu hút khách hàng là điều quan trọng. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

OUTSTANDING ARCHITECTURAL SERVICES

When Working On A Such A Specific Project,
One Must Think Of Surroundings As Well